Informacje

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w III Konferencji Choroby Nerwowo-Mięśniowe, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2017 roku w Hotelu SWING w Krakowie.
Ta konferencja, podobnie jak dwie poprzednie, będzie miała wymiar przede wszystkim praktyczny. Naszym celem będzie przybliżyć Państwu zagadnienia dotyczące diagnostyki oraz leczenia wybranych chorób obwodowego układu nerwowego oraz chorób mięśni z uwzględnieniem najnowszych wytycznych i rekomendacji.
Zapraszamy neurologów, specjalistów rehabilitacji medycznej, elektromiografistów, lekarzy w trakcie specjalizacji z neurologii lub rehabilitacji medycznej, studentów medycyny, a także wszystkie inne osoby zainteresowane tematyką spotkania.
Szczegółowe informacje na temat konferencji możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej www.nerwowomiesniowe.pl

Z poważaniem,

Komitet Organizacyjny