Organizator

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

lek. med. Michał Michalski
dr n. med. Krzysztof Banaszkiewicz
dr n.med. Agnieszka Kułaga
lek. med. Ewa Maludzińska
dr n.med. Monika Ostrowska
dr n.med. Marta Swarowska – Skuza
dr n.med. Elżbieta Szczygieł – Pilut
lek. med. Tomasz Tomaszewski
dr n.med. Anna Wasielewska
dr n.med. Magdalena Wójcik – Pędziwiatr
dr n.med. Natalia Grabska
lek. med. Ewa Majcherczyk
lek. med. Krystian Majkowski
dr n.med. Michalina Malec – Litwinowicz
mgr Beata Kowalska
mgr Justyna Łach
mgr Dorota Boćwińska