Program konferencji

 • 10.00-11.30 – sesja wykładowa I
  Nowe leki w stwardnieniu zanikowym bocznym – prof. A. Szczudlik
  Leczenie SLA komórkami macierzystymi  – dr T. Siwek
  Rzadkie przyczyny zapaleń mięśni – dr A. Kułaga
  Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni – prof. A. Kostera-Pruszczyk
 • 11.30-11.50 – przerwa kawowa
 • 11.50-13.00 – sesja wykładowa II
  Diagnostyka (elektrofizjologiczna) uszkodzenia splotu barkowego – dr E. Maludzińska
  Przydatność diagnostyki elektrofizjologicznej w radikulopatii – dr M. Ostrowska
  Ocena pacjenta i planowanie terapii rehabilitacyjnej w chorobach nerwowo-mięśniowych – dr E. Mirek
 • 13.00-13.45 – lunch
 • 13.45-14.55 – sesja wykładowa III
  Algorytm postępowania w polineuropatii aksonalnej – dr M. Ostrowska
  Algorytm postępowania w polineuropatii demielinizacyjnej – dr M. Lipowska
  Diagnostyka proksymalnego niedowładu czterech kończyn – dr hab. med. Anna Potulska-Chromik
 • 14.55-15.10 – przerwa kawowa
 • 15.10-16.20 – sesja wykładowa IV
  Diagnostyka genomu w chorobach nerwowo-mięśniowych – dr M. Bodzioch
  Polineuropatia w chorobach zwyrodnieniowych mózgu – dr M. Wójcik – Pędziwiatr
  Zaburzenia połykania w chorobach nerwowo-mięśniowych – mgr T. Lewicka