Rejestracja

REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Opłaty

Opłata zjazdowa obejmuje udział w konferencji, przerwach kawowych oraz lunch. Opłaty za udział w konferencji przyjmujemy wyłącznie przelewem na konto:
78 1240 4722 1111 0000 4849 1484 (Bank PEKAO S.A.)
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
W tytule wpłaty proszę podać „Konferencja neurologiczna 2017” oraz imię i nazwisko uczestnika
Uwaga, nie będzie możliwości dokonywania wpłat za udział w konferencji w dniu obrad. Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z biurem zjazdowym pod adresem email konferencja@szpitaljp2.krakow.pl

 

Do 30.09.2017r Od 1.10.2017 do 17.11.2017
Opłata zjazdowa 300 pln * 400 pln
Opłata zjazdowa dla osób <32 r.ż. (osoby urodzone w 1986r i później) 250 pln * 300 pln *

* Osoby, które zarejestrują się i opłacą opłatę zjazdową oraz dodatkowo zgłoszą swoje uczestnictwo na Facebook’owym profilu konferencji (www.facebook.com/KonferencjaNeurologiczna) klikając „wezmę udział”.

Punkty edukacyjne

Lekarze uczestniczący w konferencji otrzymają certyfikat potwierdzający uzyskanie 6 punktów edukacyjnych.